بررسي تاثير تنيدگي بر افراد سالم و افراد متبلا به بيماري ميگرن

بررسي تاثير تنيدگي بر افراد سالم و افراد متبلا به بيماري ميگرن,تعريف سردرد هاي ميگرني ,انواع سردرد ,سردرد شرياني از نوع ميگرن ,تعريف ميگرن ( تاريخچه ) ,نشانه هاي ميگرن ,ميگرن چند مرحله دارد ,فراواني سردرد ميگرن ,ان,,,|31006738|pgk
نمونه ی دیگری از مجموعه فایل ها با عنوان بررسي تاثير تنيدگي بر افراد سالم و افراد متبلا به بيماري ميگرن آماده دریافت می باشد برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

فهرست
عنوان صفحه
چكيده 7
فصل اول :كليات 8
مقدمه 9
طرح مساله 13
اهداف پژوهش 15
ضرورت تحقيق 16
فصل دوم : نگاهي به تاريخچه هاي پژوهش 17
مقدمه 18
ادبيات تحقيق ( استرس ) 20
پيشينه نظري ( استرس) 25
تعريف سردرد هاي ميگرني 27
انواع سردرد 28
سردرد شرياني از نوع ميگرن 29
تعريف ميگرن ( تاريخچه ) 30
نشانه هاي ميگرن 34
ميگرن چند مرحله دارد 36
فراواني سردرد ميگرن 38
انواع مختلف ميگرن 41
ميگرن كلاسيك 42
ميگرن چشمي 43
ميگرن بازيلر 44
ميگرن يائسكي 45
علت شناسي 46
اختلالات عروق مغز 47
احتلالات زيست – شيميايي 49
خواب 52
عوامل روانشناختي 54
تشخيص اختراقي 55
درمان گري ميگرن 56
ساير روشهاي درمان گري 57
پيشينه تحقيق 58
تحقيقات صورت گرفته در خارج از ايران 61
تحقيقات صورت گرفته در ايران 63
فصل سوم : روش تحقيق 64
مقدمه 65
جمعيت هدف 66
روش اجرا 68
روش آماري 70
فصل چهارم : يافته ها و تجزيه و تحليل داده ها 71
مقدمه 72
يافته ها وتجريه و تحليل داده ها 75
جدول 2-4 مقايسه تاثير تنيدگي بر افراد سالم وداراي سردرد ميگرني 76
فصل پنجم : بحث و نتيجه گيري 80
نتيجه گيري 81
بحث درمورد يافته هاي تحقيق 82
محدوديت ها و پيشنهادات 83
پيشنهادات 84
منابع 86
ضمائم 88

چكيده :
پژوهش حاضر به دنبال بررسي تاثير تنيدگي در افراد سالم و افراد مبتلا به بيماري ميگرن در تهران مي باشد . فرضيه هايي كه به معرض آزمايش گذشته شدند عبارتند از:
فرضيه اول : مقايسه تاثير تنيدگي بر افراد سالم و افراد مبتلا به ميگرن و فرضيه دوم : مقايسه تاثير تنيدگي در بين زنان و مردان داراي سردردهاي ميگرني!
گروه نمونه ي اين پژوهش شامل 60 نفر از افرادي هستند كه 30 نفر افراد سالم و 30 نفر افراد مبتلا به سردردهاي ميگرني مي باشد كه به صورت تصادفي انتخاب شده اند و بر روي آنها آزمون استرس انجام شد كه پس از آن از روش (t) استفاده شده كه نتيجه بدست آمده به شرح زير مي باشد :
ــ تاثير تنيدگي بر افراد مبتلا به بيماري ميگرن بيشتر مي باشد.
ــ تاثير تنيدگي بر زنان ميگرني بيشتر ا ز مردان ميگرني است.